Provozní a právní informace

ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o. - 2016 - 2017 všechna práva vyhrazena.

Veškeré obrazové materiály jakož i texty, grafika a další části webové prezentace podléhají autorským právům a jejich reprodukce není dovolena bez výslovného souhlasu provozovatele.

Provozovatelem internetové prezentace na adrese www.plastickachirurgie-brno.cz je společnost ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.
IČ 05310857, sídlo Vohnoutova 19, 625 00 Brno.

Vlastníkem internetové domény www.plastickachirurgie-brno.cz a www.estela.cz, textů, obrazového materiálu, licencí k obrazovému materiálu a veškerého obsahu na těchto doménách obsažených, je společnost ESTELA MEDICAL MARKETING s.r.o., která výše uvedené pronajímá na základě Smlouvy o pronájmu společnosti ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.